Tjänster för BRF:er

Tjänster för BRF:er

Det finns idag cirka 600 bostadsrättsföreningar i Västerås med en väldig variation i storlek. Allt från föreningar med några få lägenheter till stora föreningar med runt 1000 lägenheter. Beroende på bostadsrättsföreningens storlek skiljer det så klart väldigt mycket på omfattningen på de tjänster som köps in men de boendes behov är relativ lika.

Bredband

Allt mer av folks kommunikation går via internet så att de boende har tillgång till en snabb och stabil internetuppkoppling är snart lika självklart som el, vatten och värme. Efter en period med stor valfrihet för de boende blir det nu allt vanligare att BRF:er i Västerås gruppansluter fastigheterna till en bredbandsleverantör. Fördelar med gruppavtal är att det blir betydligt billigare månadskostnad och att föreningen kan välja att lägga med kostnaden på månadsavgiften istället för att alla ska ha enskilda abonnemang.

Städning

För en BRF ligger ett ansvar hos föreningens styrelse att ta hand om fastigheten och då är en regelbunden och strukturerad städning en bra grund att stå på. Exempel på städning för BRF:er som utförs i Västerås är golvvård, trappstädning och fönsterputsning.

Trädfällning

Om du behöver hjälp med att fälla träd i Västerås så är det oftast bäst att kontakta en expert. Man kan tro att det inte ska vara så svårt att fälla ett träd men då har man kanske inte tänkt på att det är riktigt svårt att kunna förutse exakt hur trädet kommer att falla.

Fastighetsskötsel

Exempel på tjänster som innefattas i fastighetsskötsel för bostadsrättsföreningar  är snöröjning, trädgårdsarbeten, anläggningsarbeten, lövupptagning, sandning och klottersanering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + 6 =