Hårtransplantation mot håravfall

Hårtransplantation mot håravfall

I Täby – en förort till Stockholm ligger IlterClinic, en klinik som genomför hårtransplantationer på ett ypperligt bra sätt. De har utarbetat en egen metod som går ut på mikrokirurgi, de använder sig av så små verktyg som möjligt för att inte göra någon skada på intilliggande hårsäckar. Hårsäckarna flyttas en och en från ett område där patienten har tätt hår över till de kala områdena. I och med att man arbetar med så små verktyg kommer ingreppen att läka väldigt fort och patienten får ett naturligt vackert hår. Kala vikar och sk helikopterplatta på skallen trollas bort och patienten får ofta ett mycket ungdomligare utseende.

Framtidsplanering är viktigt om man har håravfall och vill genomgå en hårtransplantation. Man måste välja de hårsäckar som inte är känsliga för de hormoner som orsakar håravfall och använda dessa vid transplantationen. Dessa hårsäckar kommer att producera fina små hårstrån hela livet. Det är också viktigt att inte flytta för många hårsäckar eftersom det kan ge ett onaturligt utseende. Att låta skalpen läka ordentligt och vänta minst sex till åtta veckor mellan varje ingrepp är helt fundamentalt för att operationerna ska lyckas.