Advokat i Västerås

Advokat i Västerås

Söker du en advokat i Västerås med lång erfarenhet och mycket kunskap i juridiska frågor. Mälaradvokaterna i Västerås har hjälpt hundratals klienter att lösa krångliga juridiska problem gällande allt från fastighetsrätt till vårdnadstvister och brottmål. De tar sig alltid god tid att sätta sig in i klientens problem och har många gånger lyckats förhandla fram en lösning utan att parterna behöver gå till domstol.

I de fall man inte lyckats lösa situationen via förhandling så företräder Mälaradvokaterna dig inför rätten i domstolen. De tillvaratar dina intressen och ser till att du får all den hjälp du kan behöva. De har en mångsidig inriktning och företräder både företag och privatpersoner. Målsättningen är att alltid ha en hög beredskap för att möte klienternas behov av juridiskt biträde.

Du kan alltid känna dig trygg när du anlitar en advokat från Mälaradvokaterna. De finns även representerade med kontor i Örebro, men åtar sig självklart ärenden i Köping, Arboga, Eskilstuna och andra orter i hela Mälardalen