Skolans digitalisering – Snabbt internet

Skolans digitalisering – Snabbt internet

Internet till skolor i Västerås

Nu används internet till nästan allt inom utbildning. Utvecklingen av nya arbetsmetoder som använder sig av internet har gått snabbt. Elever arbetar via program och använder verktyg som ställer krav på infrastruktur i skolan.

Kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar går numera oftast via smartboards, interaktiva skärmar, läsplattor, telefoner och bärbara datorer. Att man då har tillgång till ett kraftfullt internet som inte krånglar är viktigt. Det ska gå blixtsnabbt att skicka stora filer som t ex bilder och film.

Att lära sig programmering tidigt är en nyhet som tagit sig in i undervisningen redan i grundskolan. Allt fler yrken kräver grundläggande programmeringskunskaper och arbetsmarknaden för duktiga programmerare ser väldigt ljus ut.