Fälla träd i Västerås

Fälla träd i Västerås

Trädfällning är inte det enklaste man kan ägna sig åt. Stora träd som växer nära byggnader kan av misstag falla ned över huset och orsaka stor skada. Om man inte har stor kunskap kring trädfällning kan det vara klokt att anlita en arborist, dvs en professionell person som kan sitt jobb. Ibland kan man behöva börja med att ta ned trädet i mindre delar, man sågar ned grenar en efter en och gör på så sätt trädet mindre och inte lika tungt att hantera.

När själva trädet ska fällas kan det var nödvändigt att fästa upp det med linor som stöd medan man sågar. Man måste utse en bra vinkel för att trädet ska falla i den riktning som man önskar. Självklart ska man även se till att man har möjlighet att forsla bort trädet på ett bra sätt. En släpkärra rymmer ofta mindre än man tror så om man har möjlighet att ta tillvara träet och använda som ved så är ju det en klar fördel. Tänk bara på att ved behöver nästan ett helt år på sig att torka så att det blir lätt att elda.