Västerås Stadsnät

Västerås Stadsnät

Västerås Stadsnät är en fiberinfrastruktur för bredband i Västerås. Fastighetsägare i form av privatpersoner, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och kontorsfastigheter ansluter sig precis som till övriga infrastrukturer som vatten, avlopp, el och värme. Ett stadsnät är ett fiberoptiskt lokalt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation som till exempel internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster.

Västerås Stadsnät grundades i början av 2000-talet och är ett så kallat öppet stadsnät där operatörer sköter kontakt och försäljning till slutkunderna. Mellan operatörerna sker en öppen konkurrens för att skapa en så bra miljö och prissättning som möjligt. Ägaren av det fysiska stadsnätet, dvs all form av hårdvara i forma v kablar och rourrar, är kommunerna i Västerås plus Eskilstuna, Strängnäs och Hallstahammar. Operatörerna är på så vis en brygga mellan det lokala stadsnätet i Västerås och resten av internet.